A talajfelszínen mozgó gerinctelenekkel, elsősorban bogarakkal az év nagy részében lehet találkozni. Gyakran keresztezik az utakat, így a tervezett tanösvényt is. Viszonylag lassan mozognak, jól megfigyelhetők, viszonylag könnyen azonosíthatók. Egy részük a kidőlt farönkök vagy a fakérgek alatt rejtőzködik, így szintén könnyen felfedezhető. A bogarak közül mindenképpen be kell mutatni a ganéjtúrókat (Geotrupes sp.) (92.kép), amelyek fémesen csillogó színük miatt nagyon látványosak, szinte egész évben megfigyelhetők. A futóbogarak közül a futrinkák (Carabus sp.) (93.kép) több faja is biztosan látható a tanösvény mentén. Elsősorban a bőrfutrinkára (Carabus coriaceus) (94.kép) és a ragyás futrinkára (Carabus cancellatus) (95.kép) lehet számítani. A teljes tanösvény mentén szinte mindig található elpusztult állat, amely kiváló szaporodó hely a temetőbogaraknak (Necrophorus sp.) (96.kép). Néha, főként a nyíltabb részeken fordulnak elő a nünükék (Meloë sp, főként violaceus) (97.kép). Szaporodási módjuk bemutatása segíti a természetben megnyilvánuló szabályok, törvények jobb megismerését. A röpképtelen bogarak fontos csoportját alkotják a gyászbogarak (Tenebrionidae) (98.kép). A bűzbogarakat (Blaps sp.) (99.kép) és a pohos gyászbogarat szinte mindig meg lehet találni. Bár nem röpképtelenek, de be kellene mutatni a katicabogár fajokat is. Gyakran lehet a turista utakon a gyalogcincérek (Dorcadion sp.) (100.kép) valamelyik fajával is találkozni.

A bogarakon kívül a leggyakrabban szemünk elé kerülő talajlakó ízeltlábúak a poloskák, elsősorban a verőköltő bodobács (Pyrrhocoris apterus) (101.kép). A lárvák és a kifejlettek igen hasonlóak. Szinte egész évben előfordulnak. Az avarban, fatörzsek alatt, de gyakran az ösvények felszínén is megtalálhatók a százlábúak közül néhány csoportot, így a barna százlábút (Lithobius forficatus) (102.kép) és a rinyákat (Geophilus sp.) (103.kép) találhatjuk meg. Egy picit megpiszkálva az avart, ikerszelvényeseket (Diplopoda) (104.kép) is találunk. A vaspondrók (105.kép) jól azonosítható, fontos ökológiai szerepet betöltő állatok.