Bár a Mecsekben fokozottan védett rovarfajok, pl. ritka hegyi szitakötő (Cordulegaster heros) (12.kép) vagy a magyar tarsza (Isophya costata) (13.kép)  is megtalálhatók, ezekkel csak ritkán találkozik a látogató. Ráadásul a tanösvényről, utakról nem is lehet letérni, ezért a legkönnyebben megfigyelhető állatok közé tartozó lepkéket és egyéb repülő rovarok kerülnek bemutatásra. A napsütéses foltokon szinte mindig lehet látni ezeket az állatokat. A lepkék a legtöbb ember számára vonzó, érdekes állatok, amelyeket ráadásul szabad szemmel is könnyen lehet azonosítani. Napsütéses időben a fehérlepkék (Pieridae) családjának több faját is meg lehet figyelni. Az imágók mellett a hernyókat is be kell mutatni, mivel az év egy részében ezeket lehet megfigyelni. A hernyók általában megnyúltak, zöldesek világosabb rajzolattal (14.kép). A káposztalepke (Pieris brassicae) (15.kép)  mellett mindig megtalálható a répalepke (Pieris rapae) (16.kép) és a citromlepke (Gonopteryx rhamni) (17.kép)  is. Ez utóbbi faj repülő példányait már kora tavasszal, sőt néha napsütéses téli napokon is láthatjuk. Ősz tájékán gyakran láthatók a sáfránylepkék (Colias crocea) (18.kép). A tarkalepkék is gyakran felbukkannak az erdei ösvényeken. Ezek közül a könnyen azonosítható, látványosabb fajok kerülnek bemutatásra: Nymphalis polychloros - nagy rókalepke (19.kép), Aglais urticae - kis rókalepke(20.kép), gyöngyházlepkék – Issoria (21.kép), Clossiana (22.kép), Pandoriana (23.kép), Mesoacidalia (24.kép)  nemek. A szemeslepkék igen gyakori faja a nagy ökörszemlepke (Maniola jurtina) (25.kép), amellyel szintén gyakran lehet találkozni. A boglárkalepkék (Lycenidae) (26.kép) bár nem nagyméretűek, de többségük ragyogó kékszínű, látványos állat, és gyakran tömegesen fordulnak elő. A pillangók (Papilionidae) látványos és gyakori faja a kardoslepke (Iphiclides podalirius) (27.kép). Szabad kézzel is könnyen megfoghatók és igen gyakoriak a tervezett tanösvény közelében is az álcsüngő lepkék (Syntomis phegea) (28.kép). A lepkéken kívül a repülő rovarok igen gyakori képviselői a poszméhek (Bombus sp.) (29.kép), zengőlegyek (Syrphidae) (30.kép)  és a skorpiólegyek is (Planorbis sp.) (31.kép).